Op zoek naar een praktische en betaalbare Nederlandstalige oplossing om uw (klant)contacten te registreren? Met de meettool InRecord kunt u eenvoudig meten welke vragen uw klanten
stellen en hoe dit wordt afgehandeld. En meten is weten

Realtime resultaten

InRecord geeft inzicht in relevante aspecten van het klantcontact. InRecord wordt vaak gebruikt bij het verbeteren van klantcontact. Herhaalverkeer en verbeterpotentieel zijn met InRecord snel te ontdekken.

Met InRecord kunt u diverse analyses uitvoeren. U bepaalt zelf waar u meer over wilt weten, bijvoorbeeld:
• Het verloop van uw klantcontact
• De prestaties in de backoffice
• Het percentage in één keer (goed) beantwoorde vragen.

InRecord rapporteert

Binnen InRecord zijn rapportages direct beschikbaar. Ook kan Ferment Management een maatwerkrapportage aanleveren of een verdiepingsanalyse voor u uitvoeren.

Hoe werkt het?

Voor InRecord is alleen een internet-verbinding op de werkplek nodig. InRecord werkt los van andere systemen of applicaties. Hierdoor kunt u direct beginnen! Uw medewerkers registreren tijdens het klantcontact allerlei gegevens over het klantcontact. Een paar dagen registreren levert al bruikbare informatie op. De vragen en keuzemenu’s in het online registratieformulier kunnen direct
worden aangepast. Hierdoor kan tijdens de meting nog worden verfijnd.

VOORDELEN OP EEN RIJ:

• Gebruiksvriendelijk

• No-nonsense

• Praktisch

• Inzichtelijk

• Snelle implementatie

• Service

• Paperless

• Online en centrale opslag van data

• Multichannel toepasbaar

• Plaats onafhankelijk

• 24/7 inzetbaar