Analyse

 

Strategie

 

 

Bouwen

 

 

Realiseren

 

Consultancy

Waar staat uw bedrijf met betrekking tot klantenservice, klantcontact of klantinteractie? En, wilt u naartoe? Veel van de door Ferment Management uitgevoerde opdrachten beginnen met het helder stellen van de huidige situatie op deze onderwerpen. Hierbij kunnen wij ons CIX Framework of bijvoorbeeld de Quick Scan of Audit methodieken inzetten. Onze professionals staan klaar om u met korte, concrete en pragmatische stappen te helpen in uw optimalisatie. U ontwikkelt en versterkt uw klantbeleving en klantenservice met behulp van onze kennis van besturing en verandering in klantcontact. Met de uitkomsten van het onderzoek kunt u direct aan de slag. U krijgt immers niet alleen inzicht in de huidige situatie maar bereikt tevens consensus over de gewenste situatie. Vervolgens is het mogelijk om zelf te (ver)bouwen en Ferment Management “aan te zetten” wanneer u dit nodig heeft. Dit kan op vooraf gedefinieerde manieren of op incidentele basis middels bijvoorbeeld coaching.

De inrichting van uw klantcontact is sterk afhankelijk van de afstemming van meerdere factoren op elkaar én welke nadruk u legt op het belang per factor. Dit is helder in uw visie en strategie en wordt geimplementeerd met het Ferment Management building blocks model. Hiermee wordt u in staat gesteld om zelf te bouwen. Deze aanpak geeft antwoord op de “hoe”-vraag. Ieder building block kent zijn doelstellingen, mijlpalen, resourceplanning, budget en ontwerpprincipes.

Voorbeelden van building block onderwerpen zijn: kanaalsturing, waarde (sales), organisatiestructuur, kwaliteit, tooling, medewerkers en managers.

U bouwt in korte, pragmatische stappen aan uw klantcontact-besturingsmodel middels succesvolle en beheersbare projectstappen. Dit is inclusief de juiste balans tussen het menselijke (HR) en de middelen (IT etc.) met processen welke gericht zijn op de doelstellingen uit uw klantcontactstrategie en de ontwikkeling van het leiderschap. 

Quick Scan

Een Klant Contact Analyse is een basisonderzoek dat Ferment Management uitvoert binnen uw organisatie. Deze Quick Scan kan ook als Audit ingezet worden en is een feitenonderzoek over de prestaties van uw klantcontact.

Wij brengen in kaart hoe het contact met uw klanten verloopt. Slaagt u erin om uw klantcontact effectief af te handelen en leidt dit tot tevreden klanten?

U krijgt inzicht in de manier waarop u met uw klanten communiceert en hoe zij dit ervaren.

In onze eindrapportage geven wij u tips en praktische adviezen om uw klantcontact te optimaliseren. Bij de Audit rapporteren over de mate waarin u voldoet aan de gestelde / gewenste standaarden. 

Naar contactformulier 

Benchmarken

Inzichten in de prestaties / status van uw klantcontact kunnen waardevol zijn voor het sturen van uw operations en ontwikkelingen. Deze benchmark maakt inzichtelijk hoe andere bedrijven het binnen uw segment doen. Op deze manier kunt u een treffende vergelijking maken.

Ferment Management heeft voor u een aantal onderzoekmethodes ontwikkeld waardoor we u goed, snel en objectief kunnen adviseren.

Een groot aantal van de onderzoekmethodes kan voor iedere branche worden ingezet. Daarnaast zijn er ook doelgroep-specifieke onderzoeken beschikbaar. Interesse?

 

Naar contactformulier 

Excellent klantcontact

Met het CIX Assessment wordt inzichtelijk gemaakt waar u nu staat en waar u zou willen staan. Deze unieke methode met een duidelijke focus op perceptie en consensus, maar waarbij het evenwicht tussen kwaliteit, service, kosten en klanttevredenheid aan bod komt. De uitkomsten van het CIX Assessment wordt aan u gepresenteerd.

De rapportage toont duidelijk hoe u van de huidige situatie tot de gewenste situatie gekomen bent inclusief prioriteiten met korte en lange termijn actiepunten.

In onze eindrapportage geven wij u tips en praktische adviezen om uw klantcontact te optimaliseren.

Naar contactformulier 

en meer…

Naast deze mogelijkheden kan het heel goed zijn dat u specifieke wensen heeft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • ECCS of COPC GAP-analyse.
  • Sourcing (insourcing, outsoursing of andere vormen).
  • Kanaalkeuze.
  • High Performance Organisation (HPO).
  •  Toekomst en innovatie.
  • Mystery onderzoek.
  • Rapportagemodellen.
  • Teamontwikkeling.
  • Pakketselectie.

Naar contactformulier 

Meer weten?

Olaf Friedrichs helpt u graag verder

 

 06-27015195

 olaf@fermentmanagement.nl


 Keuze via ons contactformulier