De nieuwe vragenlijst van de STRATEGIC DECISIONS MONITOR staat online!

Selfservice
In de Customer Service wordt er gebruik gemaakt van selfservice. Hoe meer eenvoudige contacten geautomatiseerd worden via selfservice, hoe meer relatief moeilijke contacten overblijven in het live klantcontact. Uit ons Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie 2016 blijkt dat het aandeel selfservice contacten ten opzichte van het totaal aantal live klantcontacten 50% bedraagt in 2016. Dit aandeel was in 2014 nog 36%.

Dit onderzoek brengt in kaart in welke mate Nederlandse klantcontactorganisaties gebruik maken van selfserivce. Uw deelname is hiervoor zeer belangrijk. Na deelname krijgt u een uitgewerkt onderzoeksrapport gratis toegestuurd.

U kunt de vragenlijst invullen via uw persoonlijke link: Strategic Decisions Monitor.

Deel dit onderzoek in uw netwerk
Uw netwerk uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek wordt zeer gewaardeerd. Zij kunnen deelnemen via: http://bit.ly/2paSK8j.

Het Rapport van ons vorige onderzoek
Ons vorige onderzoek ging over trends in Customer Service. U kunt het rapport van dit onderzoek downloaden via onderstaande link:

Onderzoeksrapport Strategic Decisions Monitor: Trends in Customer Service