CIX ASSESSMENT

Dit assessment brengt inzichten, consensus en keuzes rondom optimalisatie van klantinteractie dat leidt tot service excellence gepast op uw organisatie.

Tijdens een assessment worden de huidige en gewenste situaties rondom klantinteractie en service op structurele en professionele wijze in kaart gebracht. Het doel is om te verhelderen waar de verbeteringen vandaan moeten komen en hierover consensus te bereiken met de stakeholders. In een korte doorlooptijd wordt de complexe en dynamische klantcontactorganisatie op begrijpbare en bruikbare wijze belicht waarna iedere keuze haalbaar wordt.

het assessment proces

Stap 1: scope en doelen

Klantinteractie vraagt om een heldere visie en doelen. Het CIX assessment start daarom met het afstemmen van de scope en verwachtingen*.

Door uw stakeholders vroeg te betrekken en regelmatig op de hoogte te houden, vergroot u de kans van slagen van uw verbeterprojecten.

Door stakeholders mee te laten doen tijdens het  CIX assessment krijgen zij de mogelijkheid om mee te kijken in de wereld van klantinteractie en zich betrokken te gaan voelen. Het assessment is voor iedereen toegankelijk en begrijpbaar.

(* m.u.v. self-assessment)

Stap 2: Assessment

Volgens het gevalideerde CIX Framework worden de huidige en gewenste situaties op efficiente wijze samengebracht om tot consensus te komen over de beste klantinteractie-aanpak.

Door plenair het assessment te doorlopen, wordt het direct mogelijk om begrip van vaktermen te ontwikkelen en hierover een mening te vormen.

Het assessment structureert, biedt heldere situatiebeschrijvingen, biedt ruimte voor overleg en afstemming, komt met aanbevelingen en expert opinions, bereikt inzichten die nodig zijn voor keuzes en draagvlak en komt tot concrete en pragmatische plannen.

Stap 3: rapportage

Het rapport is een weergave van de resultaten uit het assessment plus de beoordeling en interpretatie door onze consultants.

Het rapport brengt structuur in het kijken naar uw klantinteractie, komt met de nodige acties voor het optimaliseren van uw klantcontact en met direct bruikbare professionele aanbevelingen voor uw nieuwe actieplan.

Dit rapport is uit te breiden met:

  • Service Design
  • Verbeterplan
  • Business Case
  • Projectplan
  • Project en result tracking

Assessments

WORKSHOP-assessment

Onder begeleiding van onze experts gaat u snel de diepte van uw klantcontact in. U leert al snel veel van elkaar tijdens dit proces en u ontvangt direct bruikbare feedback over uw klantcontact-operatie.

U ontvangt een rapportage gebaseerd op uw eigen beeld van uw huidige en gewenste CIX én onze expert-opinions en aanbevelingen. Het workshop proces levert u naast volwassenheidsinzichten essentiële consensus met uw stakeholders. Hiermee zet u dus al snel stappen naar het uitvoeren van de benoemde acties.

Gemiddelde duur: 3 dagdelen*

Oplevertijd rapportage: 5 werkdagen*

CIX Investigation

Het CIX Investigation duurt doorgaans twee tot drie dagen inclusief begeleiding door één of twee van onze ervaren specialisten. Het assessment is inclusief observaties, data gedreven prestatie-analyses, benchmarken van deze data, gerichte één op één gesprekken, stakeholder engagements en workshops.

De bevindingen worden aan u en uw organisatie gepresenteerd en in een gedetailleerd aanbevelingsrapport aan u aangeboden. De rapportage voegt de mappings van uw klantinteractie in het CIX Framework, meningen van u en uw stakeholders, onze analyses, observaties en expert-opinions samen tot een professioneel, integraal en actiegedreven plan.

U heeft onderbouwd inzicht in de krachten en kansen van uw klantinteractie, geprioretiseerd naar de drie tot vijf belangrijkste acties om tot aanmerkelijke prestatieverbeteringen te komen.

Gemiddelde duur: 6-10 dagen*

Oplevertijd rapportage: 10 werkdagen*

Liever zelf doen? - in ontwikkeling

Ga zelf aan de slag met ons CIX-Framework en zie resultaten in het CIX-dashboard. Onze CIX experts monitoren de voortgang.

U ontvangt een beknopte en heldere rapportage van de huidige situatie in klantinteractie.

Gemiddelde duur: 2-4 uur*

Oplevertijd rapportage: 3 werkdagen*

_____________________________________

DEZE MOGELIJKHEID IS NOG NIET BESCHIKBAAR

_____________________________________

 

Meer weten?

Olaf Friedrichs helpt u graag verder

 06-27015195

 olaf@fermentmanagement.nl


 Keuze via ons contactformulier

Secured By miniOrange